Stanisław Majewski
40-lat "Protetyki Stomatologicznej"

Kraków, dnia 03.10.2005 r.


Prof. dr hab. Eugeniusz Spiechowicz
Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
Dr n. med. Ewa Cichocka-Piekacz
Redakcja Protetyki StomatologicznejWielce Szanowni Państwo

W związku z Jubileuszem 40-lecia czasopisma naukowego Protetyka Stomatologiczna - składam serdeczne gratulacje i wyrazy wdzięczności, które kieruję w szczególności do Pana Profesora Eugeniusza Spiechowicza, jako Redaktora Naczelnego oraz Redaktorek w osobach: Pani Profesor Elżbiety Mierzwińskiej-Nastalskiej i Pani Doktor Ewy Cichockiej-Piekacz.

Drodzy Przyjaciele
Dzięki Waszej mozolnej pracy inicjatywa Pani Profesor Janiny Galasińskiej-Landsbergowej - wydawania w Polsce drugiego naukowego pisma stomatologicznego - jest nieprzerwanie przez 40 lat kontynuowana. Moje stwierdzenie, że pismo to przyczyniło się i przyczynia w sposób istotny i realny do rozwoju polskiej protetyki ma źródło w osobistym doświadczeniu wiernego najpierw czytelnika (od pierwszego numeru pisma), później zaś autora i recenzenta prac, a dzisiaj konsultanta krajowego w dziedzinie protetyki stomatologicznej.

Na szczególne uznanie zasługuje naukowa pozycja periodyku, co m. in. wyraża się najwyższą lokatą punktową w rankingu czasopism stomatologicznych w Polsce. To wielka osobista zasługa Profesora Eugeniusza Spiechowicz, przez 30 lat kierującego redakcją i najbliższych Współpracowników. Dzięki Waszej wytrwałej pracy pismo przetrwało nie tylko trudny okres dawnych zagrożeń materialnych, lecz może jeszcze trudniejsze czasy współczesnych pokus ciągnących w kierunku rynkowej popularności. Dawniej i dzisiaj Protetyka Stomatologiczna jest cenną perłą wśród licznych pozycji wydawniczych w naszym kraju i żywym dowodem, że w każdych warunkach można utrzymać godny poziom i najwyższą klasę.

W dniu tego pięknego Jubileuszu zwracam się do całej Redakcji, a też do wszystkich przez te lata współpracowników i PT Autorów prac z serdeczną wdzięcznością i życzeniami osobistej satysfakcji z dokonań dawnych, obecnych i tych, które z pewnością nastąpią w przyszłości.


Prof. zw. dr hab. Stanisław Majewski
Konsultant Krajowy w dziedzinie protetyki stomatologicznej
Dyrektor Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Redaktor Naczelny Implantoprotetyki

zamknij okno